Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Εγγραφές μαθητών

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στα προνήπια και στην Α΄ Δημοτικού το επόμενο σχολικό έτος 2010-11 θα γίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από 1 έως 15 Ιουνίου 2010.

Εγγράφονται όσοι μαθητές έχουν τη νόμιμη ηλικία. Για την Α΄ Δημοτικού οι γεννηθέντες το έτος 2004, για τα νήπια οι γεννηθέντες το έτος 2005 και για τα προνήπια οι γεννηθέντες το έτος 2006.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινότητα (με ημερομηνία τελευταίου τριμήνου).

2. Βεβαίωση ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από οδοντίατρο).

4. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.

5. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (μόνο για το Δημοτικό).

6. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (μόνο για το Δημοτικό).

Επιπλέον μόνο για το Νηπιαγωγείο

1. Τέσσερις μικρές φωτογραφίες.

2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπληρώνεται στο Νηπιαγωγείο).

Από τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...